Welkom

Welkom op de site van Medisch Centrum Nieuw Persijn! Een nieuw te realiseren multifunctioneel eerstelijns voorziening, 770 m2 groot en verdeeld over drie verdiepingen op een A1 zichtlocatie met ruime parkeermogelijkheden naast Apotheek Wassenaar-zuid. MC Nieuw Persijn onderscheidt zich door het aanbieden van geïntegreerde eerstelijns zorg, inhoudelijk vorm gegeven door verschillende, elkaar versterkende disciplines (zoals onder andere huisartsenzorg, fysiotherapie en psychologie) die zich zullen huisvesten in dit centrum. Geen bedrijfsverzamelgebouw, maar wél verschillende samenwerkende zelfstandige zorgverleners. De uitkomst van de geïntegreerde zorg staat centraal en niet zozeer het individuele aanbod van zorg. De doelstelling is om het uiteindelijke welbevinden van de patiënt te verbeteren, bovenop uiteraard genezing.

Meer plezier in het werk en onderlinge samenwerking is van groot belang en een onderlinge ‘click’ tussen de zorgverleners is daarbij onontbeerlijk.

Hoewel er gestreefd wordt naar een eerstelijns samenwerkingsverband, wordt de tweedelijn en de daaraan geliëerde disciplines nadrukkelijk ook uitgenodigd eventuele interesse kenbaar te maken, indien het nodige in de uitkomst van het welbevinden van de patiënt kan worden toegevoegd. Hierbij kan ook gedacht worden aan in deeltijd participeren door specialisten in plannen van aanpak.

Informatie aanvragen